Sách là thức ăn không thể thiếu của trí tuệ

08:37 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Tám, 2005

Đó là lời mở đầu của Tiến Sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội với tạp chí Sách & Đời sống xung quanh đề tài sách và cuộc sống hôm nay.

Ông quan niệm sách là một thị trường thì người ta tìm mọi cách để khai thác thị trường đó. Thị trường có rất nhiều nhu cầu và sách sẽ xuất hiện để phục vụ nhu cầu đó. Đây là quy luật khác quan. Hiện đang có những loại sách chất lượng không cao vì không gắn với chức năng định hướng xã hội.

Đã có những quy định về việc phát hành sách. Nhưng quy định là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác rất khó khăn. Các quy định dựa trên đạo lý chứ không phải dựa trên những chuẩn mực.

Hơn nữa, cung luôn đi đôi với cầu nên chỉ có thể định hướng nhu cầu để từng bước nâng tầm văn hoá chung cho người đọc để văn hoá đọc trở nên phong phú và chất lượng cao hơn. Trong trường hợp như thế những người đọc sách cũng như chất lượng sách cũng sẽ khác vì sách phục vụ thị trường.

Ông có ý kiến gì về Luật Xuất bản (sửa đổi)?

Luật xuất bản (sửa đổi) có nhiều đổi mới trong đó có sự hợp tác với tư nhân. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ tạo nên động lực để làm sách. Nếu có nhu cầu sách trên thị trường thì tư nhân sẽ nắm bắt rất nhanh, cảm nhận được sự thay đổi đó trên thị trường. Và người ta có những sáng kiến để hợp tác với NXB để làm nên lượng sách phong phú trên thị trường. Hạn chế của tình trạng này là người ta sẽ chớp nhoáng nắm bắt nhu cầu nên dễ mắc phải những vi phạm. Những mặt được là nó buộc các NXB phải năng động hơn vì sức cạnh tranh lớn hơn. Luật sẽ mở khung rộng hơn và cũng tạo điều kiện để cạnh tranh mạnh hơn. Chất lượng và giá cả sẽ được bảo đam. Những chuẩn mực như vậy cũng phù hợp với việc gia nhập WTO vì xuất bản trên thế giới được quan niệm không phải là độc quyền của ai cả.

Nhưng mặt trái của nó cũng vẫn còn như: ăn cắp bản quyền. Do đó cần phải thực thi nghiêm túc các quy định về bản quyền để các tác giả được bảo đảm về quyền lợi. Cơ chế xử lý vi phạm phải nhanh.

Với Luật Xuất bản (sửa đổi), người đọc sẽ có cơ hội lựa chọn nhiều hơn. Và như vậy, NXB phải không ngừng sáng tạo cùng với những giá trị gia tăng khác như: Bìa hấp dẫn hơn...

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: